Razem Tworzymy Społeczność

CSR WIDZEW ŁÓDŹ 2022 - RAZEM TWORZYMY SPOŁECZNOŚĆ

Widzew Łódź to Klub budowany w oparciu o określone wartości i zasady – tradycję, charakter i ambicję. Cieszy się ogromną sympatią kibiców z całej Polski, wielu miejsc Europy i świata, którzy identyfikują się z nim oraz jego tradycjami i wartościami.

Społeczna odpowiedzialność Klubu to jeden z filarów jego funkcjonowania we wszystkich aspektach - sportowym, zarządczym, finansowym oraz biznesowym.

Strategia CSR Widzewa Łódź realizowana jest pod hasłem "Razem Tworzymy Społeczność" i oparta na trzech filarach:

FILAR I - Społeczność

FILAR II - Zrównoważony Rozwój, Ekologia i Środowisko

FILAR III - Transparentne Zarządzanie

 

FILAR I - SPOŁECZNOŚĆ

To odpowiedzialność za szeroko pojęte Widzewskie Środowisko i promocja wartości ważnych dla Klubu, kibiców i całej społeczności. W tym obszarze uwaga skupia się na organizacji oraz promocji akcji charytatywnych i społecznych, otwartości na problemy i inicjatywy społeczności widzewskiej oraz promowaniu zachowań prozdrowotnych wśród kibiców.

INICJATYWY I FORMY DZIAŁANIA:

 1. Współpraca i stały kontakt ze stowarzyszeniami i organizacjami kibicowskimi  skupionymi wokół Widzewa Łódź, wspólna organizacja eventów dla społeczności, takich jak Widzewski Dzień Dziecka oraz Dzień Widzewiaka.
 2. Współpraca z fanklubami Widzewa Łódź działającymi na terenie regionu i całej Polski.
 3. Współpraca z organizacjami samorządowymi, promocja cennych dla całego środowiska projektów (m.in. budżet obywatelski miejski i wojewódzki).
 4. Promowanie aktywności fizycznej i sportowej w środowisku skupionym wokół Klubu (np. pomoc w organizacji turniejów piłkarskich dla kibiców i partnerów Klubu, organizacja Biegów z Historią Widzewa).
 5. Integracja i aktywizacja sportowców oraz kibiców niepełnosprawnych skupionych wokół Klubu (m.in sekcja ampfutbolu, funkcjonowanie Klubu Kibica Niepełnosprawnego, zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym dostępności do organizowanych przez Klub wydarzeń).
 6. Działalność edukacyjna przybliżająca - szczególnie młodym ludziom - najważniejsze dla Klubu wartości, tradycję, historię i pożądane cechy charakteru (organizacja ważnych dla historii Klubu i całej społeczności rocznic, np. 40-lecie pierwszego mistrzostwa Polski, 25-lecie awansu do LM).
 7. Promowanie działań prospołecznych organizowanych przez środowiska kibiców (np. akcja ,,Widzew dla szpitali” i „Widzew dla Dzieciaków”).
 8. Organizacja współpracy z wolontariuszami.
 9. Współpraca z organizacjami przeciwdziałającymi zachowaniom rasistowskim
  i niepożądanym (np. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi).
 10. Promowanie idei krwiodawstwa, wsparcie zbiórek krwi, organizacja mobilnego punktu krwiodawstwa przy stadionie, współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
 11. Współpraca z fundacjami wspierającymi leczenie dzieci przewlekle chorych (m.in. Fundacja Krwinka, Fundacja Kolorowy Świat, Fundacja Poland 21C, Fundacja Pasjonaci Życia, Fundacja Jim, Fundacja CZMP).
 12. Wsparcie dla szpitali dziecięcych, organizacja odwiedzin zawodników w szpitalach, organizacja akcji świątecznych (m.in. ICZMP, Ośrodek Pediatryczny im. dr Janusza Korczaka, Szpital UCM na Spornej).
 13. Współpraca i realizacja wspólnych programów sportowo-edukacyjnych ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi z Łodzi i z regionu (np. program „Widzewska lekcja WF” oraz program Razem Trenujmy Sport realizowany w Tomaszowie Mazowieckim).
 14. Współpraca i wsparcie dla ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz domów dziecka (zaproszenia na eventy organizowane przez Klub, organizacja imprez okolicznościowych, takich jak Dzień Dziecka oraz Widzewska Choinka).
 15. Współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Byłych Piłkarzy Widzewa Łódź oraz Kołem Seniora Widzewa Łódź (pomoc w organizacji uroczystości okolicznościowych, wsparcie materialne dla byłych zawodników i trenerów, realizacja wspólnych projektów edukacyjno-historycznych).
 16. Wsparcie dla osób poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych i wypadków, a także osób poważnie chorych (pomoc w nagłaśnianiu zbiórek pieniężnych, wspomaganie finansowe zbiórek).
 17. Wsparcie dla organizacji niosących pomoc zwierzętom, zachęcanie do działania kibiców i całego środowiska (współpraca z łódzkim schroniskiem, organizacja zbiórek karmy i akcesoriów dla zwierząt, prowadzona wspólnie z TV TOYA akcja adopcji zwierząt ze schroniska).

FILAR II - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - EKOLOGIA – ŚRODOWISKO

Celem Klubu jest wykorzystywanie innowacyjnych technologii z jednoczesnym minimalizowaniem negatywnego wpływu działań Klubu na środowisko w ramach idei zrównoważonego rozwoju. Drugim ważnym aspektem jest prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących tematykę ochrony środowiska.

INICJATYWY I FORMY DZIAŁANIA:

 1. Wsparcie i organizacja działań edukacyjnych i promujących ochronę środowiska   kierowanych do społeczności widzewskiej (projekt „Łódź wokół nas” realizowany przez OSK Tylko Widzew przy współpracy z Klubem, podczas którego dzieci z łódzkich szkół podstawowych uczyły się segregacji odpadów, postępowania z elektroodpadami i poznawały ich wpływ na środowisko).
 2. Ograniczenie oddziaływania na środowisko przez Klub poprzez segregację odpadów, funkcjonujący system wykorzystania wody deszczowej oraz zautomatyzowany system sterowania oświetleniem.
 3. Minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko podczas organizowanych przez Klub wydarzeń sportowych (promowanie w ramach współpracy z MPK Łódź komunikacji miejskiej jako alternatywnej metody dotarcia na stadion).
 4. Umieszczenie na stronie oficjalnej Klubu informacji o różnych sposobach i dostępnych środkach umożliwiających dotarcie na stadion (linie tramwajowe, autobusowe, kolejowe, stacje roweru publicznego).
 5. Współpraca z organizacjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska (Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi – wspólna realizacja projektu Budżetu Obywatelskiego związanego z obsadzeniem drzewami części terenu pomiędzy stadionem a al. Piłsudskiego).
 6. Inicjatywy podejmowane we współpracy ze sponsorami mające na celu przybliżanie zawodnikom Akademii Widzewa oraz młodym kibicom problemów ekologii, dbania o środowisko i zużycia wody.

FILAR III - RZĄDZENIE - TRANSPARENTNOŚĆ

Jako organizacja obejmująca swoim działaniem niezwykle liczne i aktywne środowisko, Klub jest zobligowany do działania w sposób transparentny we wszystkich obszarach. Widzew Łódź przejrzyście definiuje swoje cele, wizję rozwoju i misję, a także udostępnia wszystkie niezbędne informacje dotyczące struktury organów zarządzających.

INICJATYWY I FORMY DZIAŁANIA:

 1. Klub funkcjonuje w sposób transparentny, w oparciu o przejrzyste struktury i podział zadań (posiada jasną strukturę właścicielską, Zarząd i Radę Nadzorczą), publikuje raporty dotyczące swojej działalności.
 2. Klub ma wdrożone procedury, regulaminy i przejrzyste zasady postępowania. Opracowane i wdrożone zostały:
 •             - procedura antyterrorystyczna,
 •             - procedura bezpieczeństwa – dostęp do sieci i korzystanie z poczty elektronicznej,
 •             - dobre praktyki w zakresie działań marketingowych i komunikacyjnych dla piłkarzy i pracowników,
 •             - procedura bezpieczeństwa – kontrola dostępu do budynków i pomieszczeń,
 •             - procedura okresowej oceny pracowników,
 •             - polityka samochodowa,
 •             - procedura dotycząca wejścia na teren imprezy masowej,
 •             - procedura przeciwdziałania zagrożeniom antykorupcyjnym,
 •             - procedura przeprowadzania transferów i zawierania kontraktów,
 •             - regulamin medialny,
 •             - regulamin organizacyjny,
 •             - procedura bezpieczeństwa – systemy informatyczne,
 •             - procedura bezpieczeństwa – zarządzanie nośnikami informacji,
 •             - polityka zwalczania rasizmu i nietolerancji.
 1. Klub w transparentny sposób informuje o prowadzonych działaniach za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych – strony internetowej, social mediów, WidzewTV oraz WidzewFM.
 2. Klub na oficjalnej stronie internetowej posiada zakładkę poświęconą strukturze, strategii i realizowanym projektom z zakresu CSR (Razem Tworzymy Społeczność).
 3. Klub posiada dział odpowiedzialny za działania z zakresu CSR oraz osobę odpowiadającą za ich planowanie i realizację (doradca zarządu ds. CSR).
 4. Klub informuje o swoich projektach media lokalne i ogólnopolskie.

Sponsor strategiczny Akademii Widzewa

Najnowsza Galeria

#WidzewskaWola: Zamiana ról 07.07.2022

#WidzewskaWola: Zamiana ról 07.07.2022