Widzewski Klub Biznesu

Widzewski Klub Biznesu to platforma do wymiany doświadczeń biznesowych, ale też inicjatywa pozwalająca integrować środowisko biznesowe zrzeszone wokół klubu. W ramach jego działań organizowane są między innymi cykliczne spotkania, ale też wspólne wyjazdy na mecze Widzewa rozgrywane poza Sercem Łodzi oraz spotkanie reprezentacji Polski. Obecnie Widzewski Klub Biznesu to blisko 100 firm, ale klub stale pracuje nad poszerzaniem oferty dla obecnych jego członków, jak i pozyskiwaniem nowych partnerów.