Sprawozdania

Widzew Łódź SA, zgodnie z kryterium finansowym F.01 podręcznika licencyjnego PZPN, udostępnia sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021:

Sprawozdanie finansowe [KLIKNIJ]

Widzew Łódź SA, zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego (corporate governance), udostępnia sprawozdanie zarządu za ostatni rok obrotowy.

Sprawozdanie zarządu za rok obrotowy 2021:

Sprawozdanie zarządu Widzewa Łódź [KLIKNIJ]

Kwota wynagrodzeń wypłacona pośrednikom/agentom w okresie 01.04.2021 - 31.03.2022:

Kwota wynagrodzeń wypłacona pośrednikom/agentom [KLIKNIJ]