Ogłoszenia i przetargi

Zapytanie ofertowe na najem powierzchni biurowej

Widzew Łódź ogłasza zapytanie ofertowe na najem powierzchni biurowej na potrzeby klubu Widzew Łódź SA od 1 sierpnia 2022 roku

Informacje ogólne dotyczące zapytania, opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków oraz inne informacje znaleźć można w załączonym poniżej dokumencie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA ZADANIA "NAJEM POWIERZCHNI BIUROWEJ NA POTRZEBY KLUBU WIDZEW ŁÓDŹ S.A"


Sponsor strategiczny Akademii Widzewa

Najnowsza Galeria

#WidzewskaWola: Zamiana ról 07.07.2022

#WidzewskaWola: Zamiana ról 07.07.2022