Ogłoszenia i przetargi

Przetarg na usługi okazjonalnego przewozu osób

Widzew Łódź ogłasza przetarg na usługę okazjonalnego przewozu osób, w tym I drużyny Widzew Łódź SA w sezonie 2022/2023 i ewentualnie kolejnych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu osób autobusem o określonej specyfikacji dotyczącej m.in. liczby miejsc, przestrzeni pasażerskiej oraz wyposażenia.

Informacje ogólne dotyczące przetargu, opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków oraz inne informacje znaleźć można w załączonym poniżej dokumencie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA ZADANIA: USŁUGA OKAZJONALNEGO PRZEWOZU OSÓB, W TYM I DRUŻYNY WIDZEW ŁÓDŹ SA.


Sponsor strategiczny Akademii Widzewa

Najnowsza Galeria

#WidzewskaWola: Zamiana ról 07.07.2022

#WidzewskaWola: Zamiana ról 07.07.2022