Ogłoszenia i przetargi

Przetarg na świadczenie usług ochrony

Widzew Łódź SA ogłasza przetarg na świadczenie usług ochrony osób i mienia w trakcie organizowanych przez Klub imprez masowych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony imprez masowych Widzew Łódź Spółki Akcyjnej, w sezonie 2022/2023 i ewentualnie kolejnych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia podczas imprez masowych organizowanych przez Zamawiającego, w szczególności związanych z rozgrywaniem meczów piłki nożnej z udziałem publiczności w ramach rozgrywek I Ligi lub Ekstraklasy oraz Pucharu Polski, Pucharów Europejskich, a także innych meczów organizowanych z udziałem publiczności przez organizatora przetargu.

Informacje ogólne dotyczące przetargu, opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków oraz inne informacje znaleźć można w załączonym poniżej dokumencie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA ZADANIA: PRZETARG NA ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W TRAKCIE ORGANIZOWANYCH PRZEZ WIDZEW ŁÓDŹ SA IMPREZ MASOWYCH.


Sponsor strategiczny Akademii Widzewa

Najnowsza Galeria

#WidzewskaWola: Zamiana ról 07.07.2022

#WidzewskaWola: Zamiana ról 07.07.2022