Kariera

Widzew ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

Szukamy osoby do pracy na stanowisku głównego księgowego - osoby, dla której praca to pasja i która dołoży z nami swoją cegiełkę do budowy Wielkiego Widzewa.

Widzew Łódź to nie tylko ponad 110-letnia tradycja i jedna z ikon polskiej piłki nożnej. Widzew to zobowiązanie wobec dziesiątek tysięcy najwierniejszych kibiców z całej Polski. Marka naszego Klubu, siła jego społeczności, determinacja właściciela, zarządu i pracowników pozwalają wierzyć, że znajdziemy się na dobrej drodze do odrodzenia Klubu i osiągania kolejnych sukcesów w polskiej piłce klubowej.

Na ścieżce odbudowy potęgi Widzewa jedną z istotnych kwestii jest obszar księgowości i finansów - ze szczególnym zwróceniem uwagi na planowanie i kontrolę kosztów. Oczekujemy też operacyjnego wsparcia w wybranych aspektach funkcjonowania Klubu (np. rozliczanie sklepu, umów wynajmu, relacji z kontrahentami).

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

• prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi oraz gospodarki finansowej Klubu,

• organizacja pracy w zakresie księgowości i zarządzanie zespołem,

• sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych,

• nadzór nad ewidencją transakcji,

• współtworzenie wewnętrznych standardów i procedur oraz doskonalenie procesów rachunkowości,

• współpraca z instytucjami zewnętrznymi i partnerami finansowymi,

• sprawowanie kontroli formalno-prawnej, rachunkowej i merytorycznej dokumentów księgowych i innych powodujących skutki finansowe oraz ich obiegu,

• uczestniczenie w procesie przygotowania budżetu Klubu, planów operacyjnych oraz dokumentów na potrzeby procesu licencyjnego,

• monitorowanie wykonania budżetu, planów i analizowanie odchyleń,

• udział w ulepszaniu systemu raportowania, planu kont, procedur finansowo-księgowych oraz bieżącym raportowaniu sytuacji Spółki,

• analiza zawieranych umów pod kątem finansowym i księgowym, wsparcie - o ile będzie wymagane - ich realizacji na etapie zawierania,

• nadzór nad prowadzoną inwentaryzacją majątku Klubu,

• wsparcie analityczne i operacyjne pozostałych komórek organizacyjnych,

• doskonalenie narzędzi raportowania (w tym IT), modyfikacja i wdrażanie uprawnień,

• współpraca z organami kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

Od kandydatów oczekujemy:

• doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku lub pokrewnym co najmniej 3 lata,

• wyższego wykształcenia (preferowany kierunek: rachunkowość lub finanse),

• szerokiej wiedzy popartej praktycznym doświadczeniem z zakresu rachunkowości, zarządzania i kontroli kosztów, budżetowania, planowania finansowego i zarządzania ryzykiem finansowym, sprawozdawczości oraz analizy ekonomiczno-finansowej,

• asertywności, samodzielności, rzetelności i umiejętności analitycznego myślenia,

• bardzo dobrej znajomości przepisów rachunkowych i podatkowych,

• umiejętności zarządzania zespołem,

• umiejętności planowania i organizacji pracy,

• znajomości języka angielskiego,

• dobrej znajomości narzędzi informatycznych, umiejętności obsługi programów księgowych,

• poszanowania dla tradycji i wartości Widzewa.

Widzew oferuje:

• uczestnictwo w unikalnym projekcie w obszarze sportu z możliwością rozwoju osobistego,

• stanowisko dające realny wpływ na kształtowanie działań Klubu w obszarze finansów,

• bliską współpracę z osobami doświadczonymi w obszarze finansów (prezes, właściciel Klubu),

• pracę wśród osób ukierunkowanych na wspólny cel,

• zatrudnienie w formie umowy o pracę/B2B,

• narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków.

Kandydatów chętnych do podjęcia pracy na stanowisku głównego księgowego zapraszamy do składania aplikacji, w skład której wchodzi CV oraz list motywacyjny. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: rekrutacja@widzew.com. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 stycznia 2022 r. Uprzejmie informujemy, że zgłoszenie musi zawierać podpisaną (skan) klauzulę informacyjną RODO (POBIERZ). Klub skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.


Sponsor strategiczny Akademii Widzewa

Najnowsza Galeria

#WidzewskaWola: Zamiana ról 07.07.2022

#WidzewskaWola: Zamiana ról 07.07.2022