Kariera

Widzew ogłasza nabór na stanowisko dyrektora ds. finansów

Na obecnej drodze rozwoju Widzewa Łódź szukamy osoby do pracy na stanowisku dyrektora ds. finansów.

Widzew Łódź to nie tylko ponad 100-letnia tradycja i jedna z ikon polskiej piłki nożnej. Widzew to zobowiązanie wobec dziesiątek tysięcy najwierniejszych kibiców z całej Polski. Marka naszego Klubu, siła jego społeczności, determinacja właściciela, zarządu i pracowników Klubu pozwalają wierzyć, że znajdziemy się na dobrej drodze do odrodzenia Klubu i osiągania sukcesów w polskiej piłce.

Na ścieżce odbudowy Widzewa jedną z istotnych kwestii jest obszar finansów - ze szczególnym zwróceniem uwagi na planowanie i kontrolę kosztów. Oczekujemy też operacyjnego wsparcia w wybranych aspektach funkcjonowania klubu (np. rozliczanie sklepu, umów wynajmu, relacji z kontrahentami). Szukamy osoby, dla której praca to pasja i która dołoży z nami swoją cegiełkę do budowy Wielkiego Widzewa.

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

• prowadzenie i organizacja gospodarki finansowej Klubu zgodnie z obowiązującymi zasadami,
• sprawowanie kontroli formalno-prawnej, rachunkowej i merytorycznej dokumentów księgowych i innych powodujących skutki finansowe oraz ich obiegu,
• uczestniczenie w procesie przygotowania budżetu Klubu, planów operacyjnych oraz dokumentów na potrzeby procesu licencyjnego,
• monitorowanie wykonania budżetu, planów i analizowanie odchyleń,
• udział w ulepszaniu systemu raportowania, planu kont, procedur finansowo-księgowych oraz bieżącym raportowaniu sytuacji Spółki,
• analiza zawieranych umów pod kątem finansowym i księgowym, wsparcie - o ile będzie wymagane - ich realizacji na etapie zawierania lub realizacji (należności),
• udział w ocenach i realizacji projektów inwestycyjnych Klubu oraz współpracy z podmiotami finansującymi,   
• nadzór nad prowadzoną inwentaryzacją majątku Klubu,
• wsparcie analityczne i operacyjne pozostałych komórek organizacyjnych,
• doskonalenie narzędzi raportowania (w tym IT), modyfikacja i wdrażanie uprawnień,
• współpraca z organami kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

Od kandydatów oczekujemy:

• doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku lub pokrewnym,
• wyższego wykształcenia (preferowany kierunek: rachunkowość lub finanse),
• dobrego zmysłu biznesowego i umiejętności pracy w zespole,
• szerokiej wiedzy popartej praktycznym doświadczeniem z zakresu rachunkowości, zarządzania i kontroli kosztów, budżetowania, planowania finansowego i zarządzania ryzykiem finansowym, sprawozdawczości oraz analizy ekonomiczno-finansowej,
• asertywności, samodzielności, rzetelności i umiejętności analitycznego myślenia,
• znajomości języka angielskiego,
• dobrej znajomości narzędzi informatycznych, umiejętności obsługi programów księgowych,
• znajomości zasad księgowości,
• poszanowania dla tradycji i wartości Widzewa.

Widzew oferuje:

• uczestnictwo w unikalnym projekcie w obszarze sportu z możliwością rozwoju osobistego,
• stanowisko dające realny wpływ na kształtowanie działań Klubu w obszarze finansów,
• bliską współpracę z osobami doświadczonymi w obszarze finansów (prezes, właściciel),      
• pracę wśród osób ukierunkowanych na wspólny cel,
• zatrudnienie w formie umowy o pracę/B2B,
• narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków.

Kandydatów chętnych do podjęcia pracy na stanowisku dyrektora finansowego zachęcamy do składania aplikacji, w skład której wchodzi CV oraz list motywacyjny. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: rekrutacja@widzew.com. Uprzejmie informujemy, że zgłoszenie musi zawierać podpisaną (skan) klauzulę informacyjną RODO (POBIERZ). Klub skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikacje należy składać do piątku 19 listopada.


Sponsor strategiczny Akademii Widzewa

Najnowsza Galeria

#WidzewskaWola: Zamiana ról 07.07.2022

#WidzewskaWola: Zamiana ról 07.07.2022