Aktualności - Biznes

Widzew rozpoczął współpracę ze Szkołą Mistrzów "Kokoro"

Na podstawie umowy o współpracy partnerem Widzewa został Klub Sportowy "Kokoro", który prowadzi Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Szkoła Mistrzów Kokoro".

Na mocy porozumienia nowy partner Widzewa w roku szkolnym 2019/2020 uruchomi dwie klasy mistrzostwa sportowego o profilu sportowym, pod patronatem programowym i na warunkach ustalonych wspólnie z klubem.

W związku z tym Widzew będzie brał udział w ustalaniu planu nauczania i programu szkolenia sportowego dla uczniów w nowopowstałych klasach w "Szkole Mistrzów Kokoro". Nowy partner Widzewa będzie mógł korzystać z doświadczenia oraz wiedzy merytorycznej i praktycznej klubu, który będzie miał z kolei możliwość nawiązania współpracy sportowej z wybranymi uczniami szkoły.

Współpraca klubu i szkoły ma zapewnić uczniom odpowiednie przygotowanie do uprawiania sportu zawodowego. W przyszłości partnerstwo może zostać rozszerzone.