Aktualności - Biznes

Widzew otrzymał wsparcie w ramach Tarczy Finansowej

Klub z Al. Piłsudskiego skorzystał ze wsparcia dla przedsiębiorstw przygotowanego przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach rządowego projektu Tarczy Finansowej.

Rada Ministrów powierzyła PFR realizację programu "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19 w Polsce. O wsparcie finansowe w ramach przedmiotowej inicjatywy zwróciła się również spółka Widzew Łódź SA.

Finansowanie dla mikrofirm i małych oraz średnich przedsiębiorstw opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu. Zgodnie z założeniami Tarczy Finansowej po spełnieniu określonych kryteriów, wśród których znajdują się między innymi utrzymanie działalności i określonego poziomu zatrudnienia, po 12 miesiącach od 25 do 75 procent wartości subwencji może zostać umorzone.

Wniosek klubu uzyskał akceptację rady nadzorczej spółki i Stowarzyszenia RTS Widzew Łódź, czyli jego właściciela. Sprawnie przeprowadzony proces wnioskowania zakończył się udzieleniem Widzewowi dofinansowania w wysokość 934 tysięcy złotych, a środki trafiły już do klubu. To kolejny, po optymalizacji kosztów bieżących działalności i czasowym obniżeniu wynagrodzeń, krok mający na celu zabezpieczenie sytuacji finansowej i ciągłości funkcjonowania klubu w najbliższych miesiącach.