Aktualności - Biznes

Uniwersytet Łódzki i Widzew Łódź rozpoczynają współpracę

Uniwersytet Łódzki i Widzew Łódź zawarły porozumienie, w ramach którego planowana jest kompleksowa, długoterminowa współpraca dydaktyczna, rozwojowa oraz naukowo-badawcza. Współpraca będzie obejmować m.in. rozwój programu praktyk, wspólne opracowanie programu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania sportem, organizację konferencji i zajęć praktycznych na stadionie przy al. Piłsudskiego 138.

Uroczyste podpisanie umowy między Uniwersytetem Łódzkim a Widzewem Łódź odbyło się w poniedziałek 7 lutego w zabytkowych wnętrzach Pałacu Biedermanna u zbiegu ul. Franciszkańskiej i Północnej. Ze strony Uniwersytetu dokument podpisała rektor prof. Elżbieta Żądzińska, ze strony Klubu - r. pr. dr Mateusz Dróżdż, prezes Widzew Łódź SA i Michał Rydz, wiceprezes Widzew Łódź SA.

W umowie Uniwersytet Łódzki i Widzew Łódź zadeklarowały chęć współpracy przy różnego rodzaju projektach dydaktycznych, rozwojowych oraz naukowo-badawczych. W praktyce może to oznaczać np. wspólne opracowanie programu studiów podyplomowych, rozwój programu praktyk, organizację konferencji, seminariów naukowych i warsztatów, współpracę przy kształceniu doktorantów i habilitantów, organizację staży naukowych oraz przeprowadzanie zajęć praktycznych na stadionie przy al. Piłsudskiego 138.

- Zgodnie ze Strategią UŁ 2021-2030, uczelnia wchodzi we współpracę z szeroko rozumianym otoczeniem, również tym z obszaru sportu, gdy widzimy, że takie działanie będzie społecznie użyteczne. W tym przypadku wątpliwości nie mieliśmy - potencjalne korzyści dla obu stron i dla mieszkańców są dla nas oczywiste. Fakt, że właścicielem klubu jest nasz Absolwent VIP, jest dla nas dodatkową radością, ale nie kierujemy się barwami klubowymi, tylko dobrem studentów, naukowców i wszystkich mieszkańców regionu - wyjaśnia Rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska.

- Uważam, że rola współczesnych klubów sportowych powinna wykraczać daleko poza ramy sportu. Ich obowiązkiem jest kształtowanie określonych postaw, edukacja, odpowiedzialność biznesowa i społeczna. To wszystko można osiągnąć m.in. poprzez współpracę z wiodącymi, renomowanymi ośrodkami naukowymi, a do takich bez wątpienia zalicza się Uniwersytet Łódzki - największa uczelnia w regionie. To dla nas wielki zaszczyt, że pierwszą umowę o współpracy podpisaliśmy właśnie z Uniwersytetem Łódzkim, organizacją z łódzkimi korzeniami, ale jednocześnie o ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej skali działania - mówi r. pr. dr Mateusz Dróżdż, prezes Widzew Łódź SA.

Warto przypomnieć, że Klub współpracuje już z Uniwersytetem Łódzkim przy projekcie „Safe Stadium", w którym biorą udział podmioty z całej Europy. Na początku listopada 2021 r. odbyła się wizytacja łódzkich stadionów przez ekspertów do spraw zagrożeń CBRN. Zaproszeni goście spotkali się z prezesem Mateuszem Dróżdżem - wziął on udział w warsztatach, podczas których omawiano praktyczne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie Widzewa Łódź. Efektem prac zespołu specjalistów z całej Europy ma być stworzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa aren sportowych, który m.in. pomoże rozpoznać zagrożenia, usprawni ewakuację i pomoc medyczną.

Fot. Uniwersytet Łódzki