O Muzeum

Muzeum Klubu Sportowego Widzew Łódź zostało powołane w dniu 10 września 2019 r. decyzją Zarządu Stowarzyszenia Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź. Kilka dni później w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie zostały złożone dokumenty z wnioskiem o rejestrację Muzeum.

Miesiąc później (12 października 2019 r.) Zarząd Stowarzyszenia RTS Widzew Łódź, po uwzględnieniu sugestii Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, dokonał nieznacznych korekt w Regulaminie Muzeum, co skutkowało wpisaniem Muzeum Widzewa do Wykazu Muzeów działających w Polsce. [Link: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-muzeow.php]

Powierzchnia ekspozycji w nowo powstającym Muzeum nie będzie duża. Przypada na nią raptem 110 m². Chciałoby się rzec: 110 m² na 110-lecie Widzewa. Poza tym pomieszczenie nie jest zbyt wysokie. W związku z tym pojawia się wyzwanie, jak zaprezentować pamiątki i eksponaty. Nie ma na przykład możliwości pokazania całej, liczącej ponad dwieście sztuk, kolekcji pucharów. Również nie wszystkie fotografie ze zbioru kilku tysięcy zdjęć zostaną zaprezentowane zwiedzającym. Podobne przykłady można mnożyć, a przecież zadaniem Muzeum jest ciągłe powiększanie swoich zbiorów. Jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów jest prezentowanie eksponatów w formie cyfrowej, w postaci multimedialnej.

Prace przygotowawcze do rejestracji widzewskiego Muzeum rozpoczęły się we wrześniu 2019 r.. W tym czasie rozpoczęły się poszukiwania wykonawcy placówki. Koncepcja Muzeum zmieniała się kilkakrotnie. Pierwotnym założeniem było podzielenie przestrzeni Muzeum na cztery równe części. W każdej z nich miało znajdować się miniboisko z trybunami, bandami oraz bramką, w świetle której miał być umieszczony ekran. Publiczność siedząca na „trybunach” oglądałaby filmy. Wystrój każdej sali miał nawiązywać do danego okresu z historii klubu.

Pomysł ten został przedstawiony zaproszonym do przetargu firmom. Na tym etapie prac, zainteresowanie naszym projektem wyraziło pięć podmiotów. Po analizie złożonych ofert, do drugiego etapu konkursu zaproszono dwie firmy: Group AV Sp. z o.o. oraz Immersive Space Projekt. Do ostatecznego rozstrzygnięcia doszło 18 lutego 2020 r. Tym razem w prezentacji udział wzięli wszyscy członkowie Stowarzyszenia RTS Widzew Łódź. Konkurenci przedstawili zupełnie różne projekty muzeum: firma Group AV zaproponowała wizję tradycyjną, w oparciu o osobne sale wystawowe, zaś Immersive ekspozycję w formie spirali.

Do najważniejszego wydarzenia doszło 31 sierpnia 2020 r. W tym dniu reprezentujący Stowarzyszenie RTS Widzew Łódź prezes Piotr Pietrasik i wiceprezes Dawid Lambrecht podpisali umowę na wykonanie przez firmę Group AV pierwszego etapu ekspozycji Muzeum. Kilka dni później, 9 września 2020 r., wizualizacja wystroju sal muzealnych została zaprezentowana przedstawicielom miasta, mediom i kibicom Widzewa.

Podstawowymi urządzeniami służącymi do emisji obrazu wideo w muzeum mają być: projektor multimedialny, wielkoformatowy monitor LCD o przekątnej 55” oraz monitory LCD o przekątnych 15”–32” z nakładkami dotykowymi.

Sterowanie projektorem oraz monitorami na całej wystawie będzie możliwe dzięki zastosowaniu centralnego systemu sterowania z wykorzystaniem przenośnego panelu dotykowego. W poszczególnych salach zostaną zainstalowane systemy nagłośnienia i oświetlenia. Zespolone systemy wideo, nagłośnienia i oświetlenia mają być kontrolowane przez centralną jednostkę sterującą.

Atrakcją dla dzieci będzie multimedialna przymierzalnia, w której będzie można zrobić sobie zdjęcie w historycznej koszulce Widzewa.

Zobacz projekt Muzeum